Nacházíte se zde: Zelená úsporám » Optimalizace dodávek energie

Optimalizace dodávek elektřiny

Optimalizací dodávky elektřiny je proces nastavení parametrů zvoleného produktu dodávky za účelem snížení výsledné ceny elektřiny na nejnižší hodnotu aniž by se jednalo o porušení jakéhokoliv právního či smluvního předpisu.

Cena elektřiny je složena ze dvou částí:

1. cena distribučních poplatků

Tyto poplatky jsou určeny státní regulací a mění se vždy s přelomem roku. Zahrnují tato složky:

 • stálá platba za jistič (dle jeho výše proudové hodnoty v Ampérech)
 • cena za distribuci (poplatek za použití všech zařízení včetně linek vysokého napětí)
 • platba za systémové služby (služby technického dispečinku vyrovnávání odchylek v sítích)
 • poplatek za využití obnovitelných zdrojů (v r. 2013 činí 583,00 Kč za 1 MWh spotřeby bez DPH
 • platba za činnost operátora trhu s elektřinou (řízení centrálního obchodu s elektřinou)

Obecně lze vyjádřit, že distribucí elektřiny je použití zařízení a tedy vše co je vidět. Distributorem je ten, kdo tyto zařízení vlastní, distributorů je pouze malý omezený počet (ČEZ, EON, PRE a několik malých distributorů v malých sítích. Cena distribučních poplatků tvoří u maloodběru cca polovinu ceny.

2. cena obchodních poplatků

Tyto poplatky jsou předmětem volného obchodu a stanovují je dodavatelé (obchodníci) a zahrnují tyto složky:

 • platba za množství dodané energie v kWh nebo MWh
 • stálá platba (volně vytvořená cena za 1 odběrné místo za měsíc

Obecně lze vyjádřit, že jde o tu část dodávky elektřiny, která není vidět a která protéká vodiči a následně se spotřebuje. Tuto část má pod svým dohledem dodavatel (obchodník s elektřinou). Obchodníků je na trhu několik desítek, účelem obchodu je najít nejlevnějšího ale zároveň spolehlivého dodavatele.

Jak lze ovlivnit optimalizací výslednou cenu elektřiny v distribuční části:

 • odborně administrativními opatřeními
 • odborně technickými opatřeními
 • technickou úpravou sítě

Všechny tyto změny může spolehlivě a správně navrhovat pouze erudovaný specialista vybavený patřičnými kalkulátory a měřicí technikou a mající oprávnění k práci na zařízení pod napětím.

Jak lze ovlivnit cenu v obchodní části?

 • snížení ceny u stávajícího dodavatele
 • změna dodavatele buď přímou cestou anebo výběrovým způsobem např. elektronickou aukcí

Optimalizace dodávek plynu

U dodávky plynu neexistují žádné sazby, produkty, jističe apod. a tak existuje pouze platba za přepravu plynu a rezervovanou kapacitu jako distribuční poplatek a cena za komoditu plus obchodní rezervovanou kapacitu jako obchodní část ceny. Optimalizace dodávek není možná a tak lze ovlivnit výslednou cenu pouze změnou ceny za komoditu, která tvoří cca 2/3 celkové ceny.

Aktuality
Detail13.02.2013 | čtvrtekNovinka 2

Novinka 2

Detail01.01.2012 | čtvrtekNovinka

Novinka

Nepřehlédněte
SEO optimalizace